กำหนดการเปิดรับสมัคร
ภาคต้น/2561
8 ม.ค. - 28 ก.พ. 2561
- กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่นี่่
- ชำระเงินค่าสมัคร 900 บาท
(โดยปริ้นใบแจ้งชำระเงินในระบบรับสมัครแล้ว
นำไปจ่ายที่ ธ.ไทยพาณิชย์ หรือนำมาจ่ายที่
กองการเงิน ม.หอการค้าไทย ตึก10 ชั้น1)
- ส่งหลักฐานการสมัครเรียน
เปิดภาคเรียน ภาคต้น/2560
วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 2561
จำนวนหน่วยกิต
39 หน่วยกิต
อัตราค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
242,750 บาท *ไม่รวมวิชาปรับพื้นฐาน
MBA Online มีกลุ่มวิชาอะไรบ้าง
กลุ่มวิชาการจัดการ
มุ่งสร้างนักบริหารและนักธุรกิจยุคดิจิทัล ด้วยการเรียนรู้ชั้นเชิงทางธุรกิจจากประสบการณ์ของผู้สอนและกูรูชั้นนำของประเทศ
(รายละเอียด)

กลุ่มวิชาการตลาด
มุ่งสร้างนักการตลาดที่สามารถเจาะลึกพฤติกรรมของลูกค้า วางแผนการตลาดสมัยใหม่ เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของตลาดดิจิทัล (รายละเอียด)

กลุ่มวิชาการเงิน
มุ่งสร้างนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจเข้าถึงตลาดเงินและตลาดทุน และเครื่องมือทางการเงินที่
ทันสมัย (รายละเอียด)
แนะนำบทเรียนออนไลน์จากผู้สอน
กำหนดการเปิดรับสมัคร
ภาคต้น/2561
8 ม.ค.- 28 ก.พ. 2561
- กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่นี่่
- ชำระเงินค่าสมัคร 900 บาท
(โดยปริ้นใบแจ้งชำระเงินในระบบรับสมัครแล้ว
นำไปจ่ายที่ ธ.ไทยพาณิชย์ หรือนำมาจ่ายที่
กองการเงิน ม.หอการค้าไทย ตึก10 ชั้น1)
- ส่งหลักฐานการสมัครเรียน
เปิดภาคเรียน ภาคต้น/2560
วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 2561
จำนวนหน่วยกิต
39 หน่วยกิต
อัตราค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
242,750 บาท *ไม่รวมวิชาปรับพื้นฐาน
MBA Online มีกลุ่มวิชาอะไรบ้าง
กลุ่มวิชาการจัดการ
มุ่งสร้างนักบริหารและนักธุรกิจยุคดิจิทัล ด้วยการเรียนรู้ชั้นเชิงทางธุรกิจจากประสบการณ์ของผู้สอนและกูรูชั้นนำของประเทศ
(รายละเอียด)

กลุ่มวิชาการตลาด
มุ่งสร้างนักการตลาดที่สามารถเจาะลึกพฤติกรรมของลูกค้า วางแผนการตลาดสมัยใหม่ เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของตลาดดิจิทัล (รายละเอียด)

กลุ่มวิชาการเงิน
มุ่งสร้างนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจเข้าถึงตลาดเงินและตลาดทุน และเครื่องมือทางการเงินที่
ทันสมัย (รายละเอียด)
แนะนำบทเรียนออนไลน์จากผู้สอน