ศูนย์ประสานงานหลักสูตร MBA Online
อาคาร 7 ชั้น 14 ห้อง 71401
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-6976450-1
โทรสาร : 02-692-3702
E-mail : info.utccmbaonline@gmail.com
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
ยกเว้นวันหยุด
การเดินทาง
เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต
รถเมล์สาย 24, 92, 69, 107, 129, 13,
ปอ.24, ปอ.92, ปอ.129, ปอ.4, ปอ.513
ปอ.138 , ปอ.พ.20

เส้นทางถนนรัชดาภิเษก
รถเมล์สาย 137, 136, 98
ปอ.22, ปอ.18, ปอ.73, ปอ.514

เส้นทางถนนประชาสงเคราะห์
รถเมล์สาย 12, 36, 204, 117, 13, 54

แผนที่และแผนผังมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คลิกที่รูปภาพเพื่อ Download
แผนที่และแผนผังมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คลิกที่รูปภาพเพื่อ Download
ศูนย์ประสานงานหลักสูตร MBA Online
อาคาร 7 ชั้น 14 ห้อง 71401
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-6976450-1
โทรสาร : 02-692-3702
E-mail : info.utccmbaonline@gmail.com
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
ยกเว้นวันหยุด
การเดินทาง
เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต
รถเมล์สาย 24, 92, 69, 107, 129, 13,
ปอ.24, ปอ.92, ปอ.129, ปอ.4, ปอ.513
ปอ.138 , ปอ.พ.20

เส้นทางถนนรัชดาภิเษก
รถเมล์สาย 137, 136, 98
ปอ.22, ปอ.18, ปอ.73, ปอ.514

เส้นทางถนนประชาสงเคราะห์
รถเมล์สาย 12, 36, 204, 117, 13, 54