ภาคต้น/2560
วันลงทะเบียน วันที่ 17 – วันที่ 30 ก.ค. 2560
วันชำระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 31 ก.ค. – วันที่ 13 ส.ค. 2560
วันเปิดภาคเรียน วันที่ 21สิ.ค. 2560
ประกาศจากหลักสูตร MBA Online
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจอีคอมเมิร์ส (รายละเอียด)
ตรวจสอบสถานะหลักฐานการสมัครเรียนของนักศึกษา MBA Online รุ่น 15, 16, 17 ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมที่ผ่านมา
ปัจฉิมนิเทศมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA Online ปีการศึกษา 2558
Innovation Leader Camp
กำหนดการเปิดรับสมัคร
ภาคต้น/2560
วันนี้ - 21 มิ.ย.2560
- กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่นี่่
- ชำระเงินค่าสมัคร 900 บาท
(โดยปริ้นใบแจ้งชำระเงินในระบบรับสมัครแล้ว
นำไปจ่ายที่ ธ.ไทยพาณิชย์ หรือนำมาจ่ายที่
กองการเงิน ม.หอการค้าไทย ตึก10 ชั้น1)
- ส่งหลักฐานการสมัครเรียน
เปิดภาคเรียน ภาคต้น/2560
วันจันทร์ที่ 21 ส.ค. 2560
สำหรับนักศึกษาใหม่
วันชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและ
ค่าเรียนปรับพื้นฐาน
วันเสาร์ที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ค. 2560
โครงการฝึกอบรบระบบการเรียน
การสอนออนไลน์
วันเสาร์ที่ 15 ก.ค. 2560
วันเปิดเรียนปรับพื้นฐาน
วันจันทร์ที่ 10 ก.ค. – วันอาทิตย์ที่
13 ส.ค. 2560
วันสอบปรับพื้นฐาน
วันจันทร์ที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค. 2560

ขั้นตอนการสมัคร

Close
Back to links