บทความ

วิทยุดิจิตอล คืออะไร?

  “ดิจิตอลทีวี ดูดีทุกบ้าน” ทุกช่องทางของสื่อในวันนี้เราจะได้ยินสโลแกนดังกล่าวในทุกที่ ทุกช่องทาง นั่นเพราะ กสทช. ต้องการให้ประชาชนทุกคนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างทั่วถึง ซึ่งทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีข้อดีและข้อเสีย ข้อดีอย่างที่ทราบกันคือ คม ชัด ดูดี ดูฟรี ทุกบ้าน ตามคำจำกัดความที่ประชาชนเข้าถึงสิ่งที่ กสทช. ต้องการสื่อสาร ในทางเทคนิค คือมีการประหยัดพลังงานในการส่งสัญญาณ มีคลื่นรบกวนน้อย ในขณะที่ข้อเสีย คือ บางครัวเรือนจะต้องเพิ่มอุปกรณ์ในการรับชมจากหนวดก้างปลา เป็นกล่อง set top box ซึ่ง กสทช. ได้มีการกระตุ้นแจกคูปองเพื่อแลกซื้อกล่อง set top box สำหรับครัวเรือนที่ยังคงใช้ทีวีรุ่นเก่า

  วิวัฒนาการของเทคโนโลยี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกิจการโทรทัศน์ ในขณะเดียวกัน กิจการกระจายเสียง ก็กำลังจะต้องก้าวสู่ระบบ “ดิจิตอล” ด้วย ในต่างประเทศหลายๆ ประเทศ มีการใช้ระบบดิจิตอลในกิจการกระจายเสียง ข้อดีของวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล คือ ความชัดของเสียง ลดการรบกวนจากสัญญาณต่างๆ สามารถใช้ในระหว่างการเดินทางได้ เช่นการฟังวิทยุออนไลน์ผ่านมือถือ ในปัจจุบันเรายังคงคุ้นชินกับการใช้ระบบแอนะล็อกแบบ AM และ FM แต่ในอนาคตวิทยุดิจิตอลจึงกลายเป็นข้อมูลใหม่ที่จะมีการนำมาใช้ในประเทศไทย โดยอาจจะต้องศึกษาถึงบริบทของสังคมไทย การเข้าถึงเทคโนโลยีหรือการมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี

  ทำไมจะต้องเป็นวิทยุดิจิตอล กว่า 40 ประเทศที่มีการใช้วิทยุดิจิตอลแทนระบบแอนะล็อก ในประเทศไทยเรายังมีการใช้ในระบบแอนะล็อก ในคลื่นความถี่ AM และ FM ซึ่งเราจะพบว่าเกิดสัญญาณรบกวนค่อนข้างมาก หรือหากเดินทางและรับฟังคลื่นความถี่ AM หรือ FM จะไม่สามารถรับฟังได้ในบางช่วงบางตอน เพราะมีข้อจำกัดของพื้นที่ในการรับฟัง แต่วิทยุดิจิตอลจะทำให้ความคมชัดของเสียง หรือที่เรียกว่าคุณภาพของเสียง มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและครอบคลุมในทุกพื้นที่ในการรับฟัง นอกจากนี้ยังสามารถส่งทั้งภาพ เสียง หรือข้อความ พร้อมๆ กันได้ ผ่านอุปกรณ์ DAB : Digital Audio Broadcasting ทั้งนี้การนำมาใช้ในประเทศไทย จะต้องมีการศึกษาถึงความเท่าเทียมสำหรับประชาชนในการเข้าถึง เพราะอุปกรณ์แบบแอนะล็อก ก็จะไม่สามาถรับฟังได้เช่นกัน

นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์
ข่าวสารล่าสุด

ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อผู้บริโภค

การหลอมรวมของเทคโนโลยีต้องปราศจากการครอบงำ

สภาพสังคมกับการรับมือการพัฒนาเทคโนโลยี

การสร้างเสริมเครือข่ายผู้บริโภค

การเปลี่ยนผ่านของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ดิจิตอลทีวี VS วิทยุดิจิตอล

การกำกับและดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและโทรทัศน์

โลกเสมือนจริง (Metaverse) อุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป

การกำกับและดูแลเนื้อหาสื่อโทรทัศน์

การกำกับดูแลของกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย

การเปลี่ยนผ่านของกิจการโทรทัศน์สู่ยุคดิจิตอล

วิทยุดิจิตอล คืออะไร?

คลื่นความถี่วิทยุประโยชน์ในการนำมาใช้ทางสังคม

การอยู่รอดของวิทยุชุมชน

การเปลี่ยนผ่านของกิจการกระจายเสียงจากอดีตถึงปัจจุบัน

การกำกับและดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุ