บทความ

สภาพสังคมกับการรับมือการพัฒนาเทคโนโลยี

 ในสังคมเราทุกวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายดัง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและเกิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นั่นคือ “การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี” ที่ถือได้ว่ามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ซึ่งทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลกระทบต่อชีวิตของเราทุกคน ไม่ว่าในสถานะทางสังคม (การทำงาน) การศึกษา หรือการใช้ชีวิตประจำวัน และมีผลต่อทุกช่วงอายุ ดังนั้นการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสำคัญที่ทุกคนจะต้องเตรียมพร้อม เรียนรู้ และใช้ชีวิตร่วมกับการเปลี่ยนถ่ายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 ช่วงการเปลี่ยนแปลง 10 – 20 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว หลายๆ ท่านอาจจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีต่างๆ อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือจากเดิมที่มีความใหญ่ไม่สะดวกต่อการพกพามีราคาสูง จนมีรูปแบบสามารถถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ มีขนาดเล็กลง สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านมือถือได้ หรือแม้กระทั้งโทรทัศน์แบบจอแก้วขาวดำได้ถูกพัฒนาเป็นระบบ LCD/LED เป็นภาพสี มีความชมชัดละเอียดมากยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีต่างๆ เช่น มือถือ อินเตอร์เน็ต หรือคอมพิวเตอร์ได้ ทำให้เกิดความสะอาดสบายมากยิ่งขึ้น หรือแม้กระทั่งระบบอินเตอร์เน็ต ที่สมัยก่อนการเชื่อมต่อต้องใช้เวล มีปัญหาความเร็วที่ช้า เนื่องจากมีเพียง 56K ในขณะที่ปัจจุบันความเร็ว 100Mbps ขึ้นไป สัญญาณ 3G เป็น 4G เป็นต้น ทำให้ life style ของคนเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย

 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ส่งผลกระทบต่อระดับบุคคล ระดับสังคม ตลอดจนต่อภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “บุคลากร” ทุกคนจะต้องเรียนรู้ เพิ่มทักษะความรู้ ในการใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อลดช่องว่างทางความรู้ด้านเทคโนโลยี ซึ่งหากไม่สามารถปรับกระบวนการดำเนินงาน หรือปรับ Mindset ได้ อาจจะส่งผลต่อการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง ที่โลกหมุนเร็วและเปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ยิ่งโลกมีการเปลี่ยนแปลงเร็วเท่าไร เรายิ่งจะต้องสร้างทักษะของการเรียนรู้ให้เพิ่มมากขึ้น และต่อเนื่อง ต้องสร้างจุดแข็งให้กับตัวเองแม้เราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่าง แต่เราจะต้องรู้จักการปรับตัวและอยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่เกิดความอึดอัด เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และอยู่กับโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อย่างถูกเวลา

นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์
ข่าวสารล่าสุด

ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อผู้บริโภค

การหลอมรวมของเทคโนโลยีต้องปราศจากการครอบงำ

สภาพสังคมกับการรับมือการพัฒนาเทคโนโลยี

การสร้างเสริมเครือข่ายผู้บริโภค

การเปลี่ยนผ่านของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ดิจิตอลทีวี VS วิทยุดิจิตอล

การกำกับและดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและโทรทัศน์

โลกเสมือนจริง (Metaverse) อุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป

การกำกับและดูแลเนื้อหาสื่อโทรทัศน์

การกำกับดูแลของกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย

การเปลี่ยนผ่านของกิจการโทรทัศน์สู่ยุคดิจิตอล

วิทยุดิจิตอล คืออะไร?

คลื่นความถี่วิทยุประโยชน์ในการนำมาใช้ทางสังคม

การอยู่รอดของวิทยุชุมชน

การเปลี่ยนผ่านของกิจการกระจายเสียงจากอดีตถึงปัจจุบัน

การกำกับและดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุ