บทความ

การอยู่รอดของวิทยุชุมชน

  สื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมและเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้เร็วและเป็นวงกว้าง เพราะถือเป็นสื่อที่มีต้นทุนไม่สูงมากนั้น เช่น ราคาวิทยุเทียบกับราคาโทรทัศน์ ทำให้วิทยุกลายเป็นสื่อที่ประชาชนใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกสังคม ทั้งเมืองและต่างจังหวัด โดยที่เรามักรู้จักในรูปแบบของคลื่น AM และ FM

  คลื่นวิทยุสามารถแบ่งออกเป็นคลื่นดิน (Ground wave) และ คลื่นฟ้า (Sky wave) ประโยชน์ของคลื่นวิทยุนอกจากการนำมาใช้ในการสื่อสารเพราะเป็นการส่งกระจายเสียงจากคนไปสู่อีกจุดหนึ่งที่มีระยะไกล ทำให้ผู้รับสารสามารถรับสารได้พร้อมกันแม้อยู่ในพื้นที่ที่ต่างกัน ทั้งนี้คลื่นวิทยุเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูง จึงทำให้สามารถใช้คลื่นวิทยุในการสื่อสารระยะไกลได้ ซึ่งนอกจาการใช้คลื่นวิทยุในการสื่อสารแล้ว คลื่นวิทยุยังถูกนำมาใช้ในงานด้านสาธารณสุข โดยจะต้องอาศัยคลื่นความถี่สูงเพื่อไม่ให้เกิดการระบบบต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือการใช้ในหน่วยงานราชการ ด้านการรักษาความมั่นคง

นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์
ข่าวสารล่าสุด

ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อผู้บริโภค

การหลอมรวมของเทคโนโลยีต้องปราศจากการครอบงำ

สภาพสังคมกับการรับมือการพัฒนาเทคโนโลยี

การสร้างเสริมเครือข่ายผู้บริโภค

การเปลี่ยนผ่านของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ดิจิตอลทีวี VS วิทยุดิจิตอล

การกำกับและดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและโทรทัศน์

โลกเสมือนจริง (Metaverse) อุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป

การกำกับและดูแลเนื้อหาสื่อโทรทัศน์

การกำกับดูแลของกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย

การเปลี่ยนผ่านของกิจการโทรทัศน์สู่ยุคดิจิตอล

วิทยุดิจิตอล คืออะไร?

คลื่นความถี่วิทยุประโยชน์ในการนำมาใช้ทางสังคม

การอยู่รอดของวิทยุชุมชน

การเปลี่ยนผ่านของกิจการกระจายเสียงจากอดีตถึงปัจจุบัน

การกำกับและดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุ